Etisk handel

Bulldog Workwear har i en årrekke vert aktiv i Initiativ for Etisk Handel. 
Det er en Norsk organisasjon som veileder produsenter og importører i arbeidet med etiske standarder i produksjon og import av varer fra land der en bør ha ekstra fokus på slike forhold.
 
Det eksisterer en rekke internasjonale organisasjoner og standarder for overvåking og kontroll av etiske standarder. 
Vi har valgt å arbeide med leverandører som har eller er i ferd med å etablere SA-8000 standarden - den mest omfattende bransjestandarden innenfor dette feltet. 
Fabrikker som ar godkjent etter SA-8000 har den høyeste standard innen arbeidsforhold og sikkerhet og gjennomgår regelmessig kontroll fra tredjepart.
 
Med SA-8000 godkjenning sikres at fabrikkene :
 
1) Ikke har barn i arbeid
2) Ikke har tvangsarbeid av noe slag
3) Har et godt arbeidsmiljø tilpasset lokale forhold
4) De ansatte har organisasjonsrett
5) Ikke har diskriminering av ansatte
6) Har en rimelig arbeidstid og lønn
7) Har et effektivt ledelsesprogram - uten korrupsjon
8) Har kontroll også med underleverandører

 

Image
© {2018} Bulldog Workwear. All Rights Reserved.